Splanknik blok

Sempatik sinir sistemi vücudumuzun ağrı lifleriyle birlikte organlara bağlı ağrı algısının hissedilmesinden sorumludur. Kronik ağrının ortaya çıkmasında sempatik sinir sistemi sorumludur. Bu sisteme ait sinirlerde meydana gelen hasar sempatik sinir sistemi aktivitesinde bozukluklara yol açar ve ağrının ortaya çıkmasına neden olur.
Kanser ağrılarında ağrının ortaya çıkışı o bölgedeki sempatik sinirlerde görülen hasarlanmalara bağlı olur. Bu şekilde oluşan ağrıları gidermek için sempatik ganglion blokajı yapılır ki splanknik blok da bu blokajlardan biridir.
Karın içi organları uyaran splanknik sinir lifleri 5. ile12. göğüs omuru arasındaki bölgede omurların ön ve yan yüzünde bulunur.

İşlem öncesi blok sırasında tansiyon düşüklüğü ortaya çıkabileceği göz önüne alınarak venöz damar yolundan 500-1000 ml sıvı verilir.

Hasta yüzüstü pozisyonda yatırılır. İşlemin yapılacağı bölgenin temizliği sağlanır ve skopi ile işlemin yapılacağı bölge görüntülenir. Takiben iğne ile splanknik sinirlere ilaç verilerek ağrı oluşumuna neden olan sinir liflerinde blok oluşumu sağlanır.

Splanknik blok; mide, duodenum, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve adrenal bez kanserlerine bağlı ağrılarda, retroperitoneal bölge ağrılarında ve kronik pankreatit ağrısı olan hastalarda ağrıyı gidermek amaçlı kullanılmaktadır.
Dikkat edilmesi gerekenler stellar blok işlemi için dikkat edilmesi gereken noktalarla aynıdır.Link Stellar bloktan önce ne tür hazırlık yapılmalıdır?
Kan sulandırıcı tedavi alan
Alkol bağımlılığı olan
Disulfiram tedavisi alan
Doğumsal anomalisi ve barsak tıkanıklığı olan
Karın içi enfeksiyon veya sistemik enfeksiyonu olan hastalara blokyapılmaz.

Tansiyon düşüklüğü

Bel ağrısı
Spinal, epidural enjeksiyon veya bel somatik sinir bloğu
Tekniğe uygun yapılmadığı sürece akciğer, böbrek ve diğer organlarda hasar
Pnömotoraks(göğüs boşluğuna hava kaçağı)
Duktus torasikus(göğüs boşluğunda yer alan lenf sistemi kesesi) yaralanması

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz