Sarkom ve PET MR

Yumuşak doku ve kemik sarkomu olan hastalarda PET MR:

Lokal evreleme için tanısal doğruluğu arttırır.

Tedaviden sonra tümör hacmindeki değişikliğin değerlendirilmesini iyileştirir.

Baş hareketini düzelterek temporal çözünürlükte ciddi artış sağlar.

Ameliyat ya da radyasyon tedavisi sonrasında ölü doku ve canlı doku alanlarının ayrımını sağlar.

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz