Psikolojik testler


Psikolojik testlerin amacı, kişilerin içinde bulundukları psikolojik süreçlerin değerlendirilmesidir. 

Kişinin, farkında olmadığı ya da ifade edemediği durumları saptamada ve tanı koymada yol göstericidir. 

Nöropsikolojik testlerde ise, bireyin algı, dikkat ve hafıza gibi birçok bilişsel işlevleri değerlendirilir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz