Psikolojik testler


Psikolojik testlerin amacı, kişilerin içinde bulundukları psikolojik süreçlerin değerlendirilmesidir. 

Kişinin, farkında olmadığı ya da ifade edemediği durumları saptamada ve tanı koymada yol göstericidir. 

Nöropsikolojik testlerde ise, bireyin algı, dikkat ve hafıza gibi birçok bilişsel işlevleri değerlendirilir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.