PGS (Preimplantasyon Genetik Tarama)

Tüp bebekte uygulamalarında embriyoların bazısı rahme (uterusa) tutunamazken, bazısının gelişimi erken dönemde durabilir, bazısı da bu süreçleri atlatsa bile doğum sürecine kadar gelişimine devam edemeyebilir. Sonuç olarak tüp bebek gebeliklerin %20'si doğal gebeliklerde de olduğu gibi, düşük ile sonlanabilmektedir. Günümüzde yapılan araştırmalar embriyoların anne rahmine tutunmamasında ve düşük olaylarının gözlenmesinde kromozomal bozuklukların önemli bir rol oynadığını göstermiştir .

Anöploidi; kromozom sayısının normalden daha fazla ya da az sayıda olmasıdır ve  en sık görülen kromozom düzensizliklerindendir/anomalilerindendir. PGS (Preimplantasyon Genetik Tarama) işlemi ise embriyoların anne adayının rahmine (uterusa) yerleştirilmeden önce kromozomların anöploidi açısından değerlendirilmesidir. 

Düşüklerde görülen en yaygın  kromozomal düzensizlikler/anomaliler: 13, 16, 18, 21 ve 22. kromozomlarda trizomi (bir kromozomdan üç tane bulunması),  monozomi (kromozomun bir kopyasının bulunması) ve cinsiyet  kromozomlarında (X ve Y) sayısal bir anormallik bulunmasıdır.
Anöploidi (kromozom sayısının normalden az ya da fazla olması) sorunu yumurta ve spermin her ikisinde de olabildiği gibi, döllenme (fertilizasyon) aşamasında embriyoda da oluşabilir. Anöploidi çeşidine göre, embriyoda  fiziksel ya da zihinsel gelişim problemleri gözlenebilir. 
PGS yöntemi ile; herhangi bir kromozon anormalliği gözlenmeyen sağlıklı embriyoların tespit edilip, anne adayının rahmine transfer edilmesi ve sağlıklı bir bebek  sahibi olunması amaçlanmaktadır.

  • 35 yaş üzeri hastalar
  • Tekrarlayan düşük yaşamış olanlar
  • Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olanlar
  • Önceki gebeliğinde kromozom anormalliği/düzensizliği  olanlar
  • Anormal yapıda/morfolojide sperm gözlenmesi 
  • İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) uygulanması geçirmiş olanlar
  • Spermde anöploidi (kromozon sayısının normalden az ya da fazla olması)
  • Çiftlerden en az birinde anöploid farklılaşması görülmesi
  • Çiftlerden en az birinin X genine bağlı olan hastalık taşıyıcısı olması

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz