Periferik sinir hastalıkları cerrahisi

  • Periferik sinir tümörleri
  • Tuzak nöropatileri
              - Karpal tünel sendromu
               -Ulnar oluk sendromu
              -Tarsal tünel sendromu

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz