Otomatik cihazlarla kapsamlı immunohistokimya

İmmunohistokimya'nın kullanım amacı ;

 • Farklı tümör tiplerinin ve hastalıkların ayırıcı tanısı
 • Östrojen ve progesteron gibi hormon reseptörlerinin tespiti
 • Bazı gen değişiklerinin gösterilmesi (c-erB2…gibi)
 • Enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların tanınması(CMV, Hepatit B virüsü…gibi)
 • Proliferasyon hızlarınınbelirlenmesi (ki-67…gibi)
 • Tedaviye yön verilmesi (ERCC-1…gibi)

Patoloji Laboratuvarına  gelen materyaller hekimler tarafından incelendikten sonra tedavinin yönünü belirlemek amacıyla immunohistokimya testleri çalışılır.

İmmünhisokimyada Çalışılan Antikorlar:

 • Lösemi Ve Lenfoma Vakalarında Ve Diğer Hematopatolojide Kullanılmak Üzere; NCL- ALK, BCL- 2, BCL - 6, CD 1a, C D 3, CD 5, CD 8, CD 15, CD 20, CD 23, CD 30, CD 31, CD 34, CD 45,  CD 61, CD 68, CD 79a, cyclin D1, kappa, lambda, myeloperoksidaz, Tdt, CD 4, CD 8, CD 10, CD 15, CD 56, CD 99 ve CD 23.    
 • İmmatürLenfoidBelirleyiciler :Tdt, CD 34,
 • B- Hücresi Belirleyicileri : CD 5, CD 10, CD 19, CD 20,CD 23, CD 11c, IgGkappa, IgGlambda, CD 38,
 • T- Hücresi Belirleyicileri:CD 3, CD 4, CD5, CD 8, CD 56, CD 57,HLA- DR.
 • BurkittLemfoma : CD 3, CD 19, Tdt, IgGkappa, IgGlambda,
 • NK- Hücresi Belirleyicileri : CD 16, CD 56, CD 57,
 • Panmyeloid Belirleyicileri : CD 13, CD 33,
 • Myeloid- Granulositik Belirleyiciler : CD 15,
 • Monosit- Makrofaj Belirleyicileri : CD 14, CD 11 b,
 • Eritroid Belirleyicileri :glikoforin A,
 • Megakaryositik Belirleyiciler : CD 41, CD 61,
 • Diğerleri : CD 25, CD 38, HLA- DR, MDR, MPO; LCA.
 • Bilinmeyen Tümör Fenotiplemesinde Kullanılmak Üzere; Vimentin, kromogranin A, desmin, pansitokeratin ( CK ), CK 5- 6, CK 7, CK 8, CK 20,  e – kaderin, düz kas aktini, kas spesifikaktin, myogenin, PTH, tiroglobulin, TTF- 1, S- 100,GFAP, HMB- 45, anti- Melan A, sinaptofizin, CEA ( mono ve poliklonal ), EMA, PSA, , alfa 1 antitripsin, CD 99 MIC 2, βHCG, hPL, CD 31, serotonin, ACTH, AFP, kalsitonin, kalretinin, GCDFP, Ca19.9, Ca 125, hepatosit, inhibinve Wilms tümör.
 • Hormon Reseptörleri , Gen Değişiklikleri ve Prognostik Faktör Olarak; ER, PR,   c- erbB- 2 / ,p 53, bcl- 2, cyclin D- 1, Ki- 67, PCNA, NCl- ALK, CD 117 (c- kit ) , EGfr ve p 16.
 • İnfeksiyon ajanlarının tanımlanması için;CMV, EBV ve HPV

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz