Otomatik cihazlarla kapsamlı immunohistokimya

İmmunohistokimya'nın kullanım amacı ;

 • Farklı tümör tiplerinin ve hastalıkların ayırıcı tanısı
 • Östrojen ve progesteron gibi hormon reseptörlerinin tespiti
 • Bazı gen değişiklerinin gösterilmesi (c-erB2…gibi)
 • Enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların tanınması(CMV, Hepatit B virüsü…gibi)
 • Proliferasyon hızlarınınbelirlenmesi (ki-67…gibi)
 • Tedaviye yön verilmesi (ERCC-1…gibi)

Patoloji Laboratuvarına  gelen materyaller hekimler tarafından incelendikten sonra tedavinin yönünü belirlemek amacıyla immunohistokimya testleri çalışılır.

İmmünhisokimyada Çalışılan Antikorlar:

 • Lösemi Ve Lenfoma Vakalarında Ve Diğer Hematopatolojide Kullanılmak Üzere; NCL- ALK, BCL- 2, BCL - 6, CD 1a, C D 3, CD 5, CD 8, CD 15, CD 20, CD 23, CD 30, CD 31, CD 34, CD 45,  CD 61, CD 68, CD 79a, cyclin D1, kappa, lambda, myeloperoksidaz, Tdt, CD 4, CD 8, CD 10, CD 15, CD 56, CD 99 ve CD 23.    
 • İmmatürLenfoidBelirleyiciler :Tdt, CD 34,
 • B- Hücresi Belirleyicileri : CD 5, CD 10, CD 19, CD 20,CD 23, CD 11c, IgGkappa, IgGlambda, CD 38,
 • T- Hücresi Belirleyicileri:CD 3, CD 4, CD5, CD 8, CD 56, CD 57,HLA- DR.
 • BurkittLemfoma : CD 3, CD 19, Tdt, IgGkappa, IgGlambda,
 • NK- Hücresi Belirleyicileri : CD 16, CD 56, CD 57,
 • Panmyeloid Belirleyicileri : CD 13, CD 33,
 • Myeloid- Granulositik Belirleyiciler : CD 15,
 • Monosit- Makrofaj Belirleyicileri : CD 14, CD 11 b,
 • Eritroid Belirleyicileri :glikoforin A,
 • Megakaryositik Belirleyiciler : CD 41, CD 61,
 • Diğerleri : CD 25, CD 38, HLA- DR, MDR, MPO; LCA.
 • Bilinmeyen Tümör Fenotiplemesinde Kullanılmak Üzere; Vimentin, kromogranin A, desmin, pansitokeratin ( CK ), CK 5- 6, CK 7, CK 8, CK 20,  e – kaderin, düz kas aktini, kas spesifikaktin, myogenin, PTH, tiroglobulin, TTF- 1, S- 100,GFAP, HMB- 45, anti- Melan A, sinaptofizin, CEA ( mono ve poliklonal ), EMA, PSA, , alfa 1 antitripsin, CD 99 MIC 2, βHCG, hPL, CD 31, serotonin, ACTH, AFP, kalsitonin, kalretinin, GCDFP, Ca19.9, Ca 125, hepatosit, inhibinve Wilms tümör.
 • Hormon Reseptörleri , Gen Değişiklikleri ve Prognostik Faktör Olarak; ER, PR,   c- erbB- 2 / ,p 53, bcl- 2, cyclin D- 1, Ki- 67, PCNA, NCl- ALK, CD 117 (c- kit ) , EGfr ve p 16.
 • İnfeksiyon ajanlarının tanımlanması için;CMV, EBV ve HPV

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.