Ortopedide nükleer tıbbın kullanım alanları

Kemik tümörlerinde ilk tanı ve takipte 
Kemiğin travmaları ve kırıkları: akut kırıklar, patolojik kırıklar, okült kırıklar, stres kırıkları (yaş ağaç kırığı), psödoartroz, spondilosis ve spondilolistesis
Kırık ve kemik grefti iyileşmesinin takibi 
İnflamatuvar kemik hastalığı, kemik enfeksiyonları, osteyomiyelit
Osteonekroz (aseptik / avasküler nekroz)
Arthropatiler ve eklem hastalıkları: Osteoartrit, skroiliit, nöroartropatiler, spondiloartropatiler.
Ağrılı skolyozların sebebinin araştırılması (tümörler – osteoid osteoma, infeksiyon)
Metabolik, endokrin ve konjenital kemik hastalıkları: Paget Hastalığı (osteitis deformans), osteomalasi (raşitizim), hiperparatiroidi, renal osteodistrofi, refleks sempatik distrofi, hipertrofik osteoarthropati, fibröz displazi, osteoporoz gibi
Yumuşak doku kalsifikasyonları (kireçlenmelerinin) görüntülenmesi
Heterotropik kemik oluşumu, distrofik veya metastatik kalsifikasyonlar, vb. 
Radyoaktif madde böbrekten atıldığı için bazı böbrek ve mesane patolojileri de görüntülenebilmektedir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz