Lenfoma ve PET MR

PET MR, lenfoma değerlendirmelerinin tüm yönlerinde önemli bir rol oynar, çünkü:


Tekrarlı PET/BT taramalarından alınan BT radyasyonunu elimine ederek yaşam boyu radyasyon maruz kalımını azaltır.
 
MR'da difüzyon ağırlıklı görüntülemenin eklenmesiyle tespit doğruluğunu arttırır.

 Erken evreli/ düşük gradeli veya daha az FDG tutulumu gösteren lenfomaların tespitini iyileştirir.

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz