Lenf sistemi sintigrafileri

Lenfosintigrafi  - alt taraf veya üst taraf lenf akımını gösterir, blokaj varsa yerini gösterir.                                           
Sentinel lenf nodu sintigrafisi  - tümörlerin ilk metastaz yaptığı lenf bezini bulur, cerraha yardımcı olur.                           
İntraoperatuar gama probe uygulaması   -  cerraha sentinel lenf bezini sayımla gösteren bir yöntem.      
ROLL / SNOLL yöntemleriyle meme tümörü ve lenf bezi metastazlarının gösterilmesi               

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz