Laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat)

80’li yıllarda hayal olan ameliyatlar  teknolojideki gelişmeler sonucunda artık laparoskopik yani kapalı yöntemle uygulanabiliyor.

Laparoskopik ameliyatlarda hasta uyutulduktan sonra karın boşluğuna bir iğne yerleştirilerek karbondioksit gazı verilir. Karbondioksit gazının en önemli özelliği çok hızlı bir şekilde emilerek vücut tarafından atılmasıdır.

Daha sonra birkaç yerden 5 – 15 mm çaplı borular yerleştirilerek özel bir kamera ile karın boşluğu görülür hale getirilir ve ek borulardan sokulan özel aletlerle ameliyat tamamlanır.

Hastanın karın duvarında büyük bir kesi olmaması, hastanın ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duymasına, daha az ağrı kesici kullanmasına, daha rahat ve derin nefes alarak akciğerlerini daha iyi korumasına, ameliyat sırasında dış ortamla temas etmeyen bağırsaklar sonradan daha erken faaliyete geçecekleri için hastanın daha erken gıda alabilmesine yol açar. Bu son derece büyük avantajları nedeniyle laparoskopik cerrahi günümüzde giderek daha sık tercih edilir hale gelmiştir.

Laparoskopik cerrahinin en önemi dezavantajları, nispeten pahalı ekipman gerektirmesi, ilk zamanlarda ameliyatların daha uzun sürmesi ve cerrahın bu konuda özel eğitim almış olmasını gerektirmesidir. Ayrıca kanser için yapılacak cerrahi girişimler için uluslar arası çok merkezli çalışmalarla yöntemin güvenilirliğinin kanıtlanması da gereklidir.

Günümüzde biliyoruz ki kanser dışı hastalıklarda teknik olarak mümkün olduğu sürece, laparoskopik ameliyatlar ilk seçeneklerdir. Kalın bağırsak kanseri ve rektum kanseri ameliyatlarında laparoskopik cerrahinin açık cerrahiden daha zayıf bir yöntem olmadığı kanıtlanmıştır. Sindirim sisteminin diğer kanserleri için henüz kesin kanıtlar olmasa da, eldeki veriler, kanserin tedavisi açısından laparoskopik cerrahinin açık ameliyattan farklı olmadığını göstermektedir. Laparoskopiye has olan yukarıda belirtilen avantajlar ise kesin olarak vardır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz