Kognitif rehabilitasyon

Kognitif  rehabilitasyon, dikkat, bellek, algı, muhakeme etme gibi bilişsel işlevlerin gelişmesi için yapılandırılan bir çalışmadır. Nöropsikolojik analiz sonuçlarına göre hastaya uygun kognitif zihinsel rehabilitasyon programı oluşturulmaktadır ve böylece bilişsel yeteneklerin geliştirilmesinin eğitiminde verimliliği arttırmak için kullanılan bir kognitif rehabilitasyon sistemi oluşmaktadır. Bu çalışma bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

Kognitif Fonksiyon Bozuklukları

  • Bellek bozukluğu
  • Görsel – mekansal algılama güçlüğü
  • Hesaplama bozukluğu
  • Öğrenme kapasitesinde azalma
  • Lisan bozukluğu
  • Algı bozukluğu
  • Yönelim bozukluğu
  • Yapılandırma bozukluğu
  • Muhakeme etme güçlüğü
  • El becerisi yürüme ve benzeri motor beceri bozukluğu

Bu çalışma, yukarıdaki kognitif fonksiyon bozukluklarının birçoğuna yönelik yapılmaktadır. Yapılan kognitif zihinsel rehabilitasyonun faydaları, çalışma sonrasında yapılan nöropsikolojik değerlendirme ile saptanmaktadır. Böylelikle tedavi sonuçları test edilmektedir.Bu çalışma çocukta, ergende, yetişkinde ve yaşlılarda yapılmaktadır. Temel olarak bu çalışma ile dikkat eksikliğine destek vermek ve bir takım psikiyatrik ve nörolojik bozukluklara bağlı olarak azalan dikkat gibi kognitif işlevlerin gelişmesini sağlamaktır


İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.