Klinik nükleer tıp uygulamaları

Klinik nükleer tıp uygulamaları temelde 3 ana gruba ayrılabilir:
  • Görüntülü tanı uygulamaları
  • Görüntüsüz tanı uygulamaları
  • Radyonüklid tedaviİleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

/*