Klinik nükleer tıp uygulamaları

Klinik nükleer tıp uygulamaları temelde 3 ana gruba ayrılabilir:
  • Görüntülü tanı uygulamaları
  • Görüntüsüz tanı uygulamaları
  • Radyonüklid tedaviPaylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz