Katarakt

Katarakt cerrahisinde son teknolojilerden biri göz içi mercek yerleştirilmesidir.

Ameliyat ile gözün içindeki opaklaşmış mercek alınıp, yerine kişinin görüş bozukluğuna göre hesaplanmış mercek yerleştirilir.

Böylelikle kişiler hem hasta mercekten kurtulmuş olur hem de göme problemine yönelik tedavi şansı yakalamış olur. 

Katarakt ameliyatlarında kullanılan bütün mercekler aynı özelliğe sahip değildir.Göz içine yerleştirilen yapay mercek, kişinin yaşamı boyunca gözün içinde varlığını sürdürür.

Katarakt ameliyatlarında kullanılan mercekleri 3 gruba ayırabiliriz:

Monofokal göz içi mercek dediğimiz tek odaklı mercekler ile hasta uzağı görür, ancak yakını görmek içi örneğin; kitap, gazete okumak için yakın gözlüğü takmak zorundadır.

Bifokal mercekler yakın ve uzak olmak üzere iki odaklıdırlar.Hasta hem yakını hem de uzağı gözlüksüz görür ancak orta mesafe (bilgisayar, tezgah, masaüstü mesafeleri gibi) görülemez.

Trifokal göz içi mercekler akıllı lensler de dediğimiz mercekler üç odaklıdır ve ara mesafe sorununu çözen merceklerdir. Bu mercek takıldığında, hasta gözlüksüz olarak uzağı, yakını ve ara yani orta mesafeyi de görebilir.

Hastalık Belirtileri

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz