In Vitro Fertilizasyon (IVF)

Normal koşullarda kadın yumurtası ile erkeğin spermi fallop tüplerinde birleşir. (fallop tüpleri; kadının yumurtalıkları ile rahmi arasında yer alan kanallardır)Yumurta ve spermin birleşmesi ile oluşan embriyo, fallop tüpünden geçerek rahip içine yerleşir.

İnfertilite  durumda; (Bir yıl süre ile ortalama haftada iki kez düzenli ilişkiye girilmesine ve herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmamasına rağmen gebe kalınamaması infertilite/kısırlık olarak tanımlanır)  cerrahi işlem ile kadından alınan yumurtaların  erkekten alınan spermler ile laboratuvar ortamında  birleştirilmesi işlemine;  invitro fertilizasyon (IVF)denir. 

IVF/ Tüp Bebek teriminin kelime anlamı; yumurtanın sperm ile döllenmesidir. Ancak günümüzde IVF/Tüp Bebek; yumurtalıkların ilaçlar ile uyarılmasından embriyonun rahim içerisine transfer edilmesine kadar olan üremeye yardımcı tedavi sürecinin tümünü tanımlamak için kullanılmaktadır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz