Guatr ameliyatı

Guatr hastalığı; tiroid bezinin normalden büyük olmasıdır.

Tiroid bezi diğer organlara baskı yapacak kadar büyüdüğünde ameliyat ile alınması önerilmektedir.

Guatr ameliyatında tiroid bezinin bir bölümü ya da tamamı alınmaktadır. 


Guatr ameliyatında iki ana risk vardır. Birincisi ses tellerine giden sinirlerin zedelenme riski, ikincisi ise tiroid bezi komşuluğunda yer alan paratiroid bezinin (kalsiyumu düzenleyen ) zedelenmesidir. 

Gelişmiş cerrahi teknikleri ve tecrübeli cerrahlar  sayesinde bu riskler minimuma indirilebilmektedir.


Guatr ameliyatı boyunda yapılan bir kesi ile gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ameliyat sonrası boyunda 4-6 cm büyüklüğünde bir  iz kalmaktadır. Kişinin tiroid bezi büyüklüğüne, cilt tipine göre bu kesi nadiren 8-10 cm’e kadar çıkabilmektedir.

Ameliyat izi genellikle boyun kat yerleri arasına saklanabilmektedir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz