Fleksible sistoskopi

Sistoskopi, ışık ve görüntü fiberleri içeren ince bir endoskopi kamerasıdır. Sistoskopi işlemi vücudumuzdan idrarın dışarıya atılmasını sağlayan üretra deliğinden idrar yoluna girilerek mesanenin (sidik torbası) endoskopi kamerası ile incelenmesi işlemidir. 


Mesanenin içini göstermesi en büyük avantajıdır ve görüntüleme işlemi lokal anestezi altında 5-6 dakika içinde gerçekleştirilir. 

Eski sistoskopi kameraları rigid olduğundan özellikle erkekler için işlem çok ağrılı ve lokal anesteziye uygun yapıda değildi. Fleksible sistoskopide bu olumsuzluk ortamdan kalkmıştır. 

Fleksibl sistoskopinin muhakkak litotomi (kadın doğum muayene pozisyonu) pozisyonunda uygulanması gerekmez, yatar pozisyonda da işlem kolaylıkla yapılabilmektedir. Dolayısıyla kaza veya kalça protezi gibi hareketsiz kalınan durumlarda işlem, yatar pozisyonda yapılabilmektedir. 

İşlem mesane tümörlerinin kontrolünde özel bir hazırlık yapılmaksızın ayaktan, uyuşturarak yapılır. Bu yüzden mesane tümör takibinde altın standart olarak önerilmektedir.


İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz