Epidural ve spinal kateter uygulaması

Vücutta bulunan ağrı algılayıcıları ağrı uyarısını sinir lifleri aracılığıyla omuriliğe iletir. Ağrı uyaranı, omurilikten daha üst merkezlere taşınarak beynin ağrı merkezlerine iletilir ve ağrı hissi ortaya çıkar.

Epidural bölgeye uygulanacak ağrı kesici ilaçlar bu ağrı iletimini omurilik düzeyinde kesintiye uğratır ve ağrının ortaya çıkışı engellenir. 

Epidural – Spinal Kateter uygulaması akut ve kronik ağrının kontrolünde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Epidural bölge kafa tabanından başlar, kuyruk sokumuna kadar uzanır. Bu bölge içinde yağ dokusu ve kan damarları bulunur. 

Hasta yüz üstü veya yan pozisyonda yatırılır. Ağrının yerine göre sırt veya bel bölgesinde girişimin yapılacağı yer steril olarak temizlenir. Skopi kontrolü ile müdahalenin yapılacağı bölge görüntülenir. Girişimin yapılacağı seviyedeki omurgada spinöz çıkıntılar belirlenir ve iki çıkıntı arasından uygun iğne ile epidural aralığa girilir. Epidural aralıkta iğnenin içinden kateter geçirilir. İğne çıkartılıp kateter epidural alandan çıkmaması için deriye tespit edilir.
Epidural bölgeye uygulanan opioidlerle devamlı epidural analjezi, dönem kanser hastalarında sıkça tercih edilen yöntemdir. Ayrıca kaynağı belirlenemeyen ağrılarda ağrının kaynağını  tespit edebilmek için de uygulanabilir.
Dikkat edilmesi gerekenler stellar blok işlemi için dikkat edilmesi gereken noktalarla aynıdır. Link ….Stellar bloktan önce ne tür hazırlık yapılmalıdır?
Kan pıhtılaşması bozuklukları
Vücuttaki sıvı azlığı (hipovolemi)
Girişim bölgesinde ya da vücutta enfeksiyon varlığında uygulama yapılamaz.

Beyin omurilik zarının delinmesi ve total spinal blok
Beyin zarı altına ilaç yayılımı
Beyin omurilik zarı üstünde kanama ve abse oluşumu
Ön omurga arteri sendromu oluşması
Epidural aralıkta kateterin kopması
Lokal anestezik ajanların toksik etkileri
Sırt ağrısı
Mesane fonksiyonunda bozulma görülebilecek risklerdir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz