Dinamik çekim

Radyoaktif madde verildikten hemen sonra video çekimi şeklinde kayıt yapılır. Radyoaktif maddenin hedef organa gelişi yani perfüzyonu, dokuda tutuluşu kanlanma fazı ve vücuttan atılışı kaydedilir.

Bu yöntemle organ fonksiyonu daha ayrıntılı incelenmiş olmaktadır. Böbrek fonksiyonu incelemelerinde sıklıkla dinamik çekim yöntemi kullanılmaktadır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.