Çocukta böbrek ve idrar yolu ultrasonu

Çocukta böbrek ve idrar yolu ultrasonu çekiminin normal utrasondan farkı yoktur. Hasta sırasıyla sırtüstü, yüzüstü ve yan yatar; ultrason probu vücuda farklı açılarla temas ettirilir.Ses ötesi dalgaların beden ile prob içinde kayba uğramaması amaçlı beden yüzeyine jel sürülür.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz