Çocuklarda mide-bağırsak sistemi cerrahisi

Çocuklarda gözlenen bazı mide bağırsak sistemi hastalıklarının cerrahi ile tedavi edilebilmesi mümkündür.

Çocuklarda cerrahi ile tedavi edilebilen mide-bağırsak sistemi hastalıkları şöyle sıralanabilir:

Bağırsak düğümlenmesi

Bağırsak tıkanıklığı 

İntestinalatrezi (Bağırsak atrezisi)

Mezenter kisti

Safra atrezisi (biliyeratrezi)

Kısa barsak sendromu

Apandisit

Nekrotizanenterokolit

Hirschsprung hastalığı

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz