Check-Up Paketlerimiz

Jinekoloji Muayene
(Uzman Doktor)
Akciğer AO Grafisi

İki Taraflı Meme USG
Elektrokardiyogram (12 Derivasyonlu EKG Çekimi)

Servikal veya Vajinal Sitoloji, Yayma Preparatlar (PAP Smear)
TSH (Tiroid Stimulan Hormon)

İdrar Tahlili (Strip ve Mikroskobi) (Bilurubin, Glukoz, Hemo)
Kan Sayımı, Otomatize (En Az 18 Parametre)

Sedimentasyon
Kolesterol, Total
Dahili ve Kardiyoloji muayene Uzm.Dr
Akciğer AO grafisi 

Tüm batın ultrasonografisi
Elektrokardiyogram (12 derivasyonlu EKG çekimi)

Açlık kan şekeri
Kolesterol, total

Kolestrol LDL
Kolestrol HDL

Trigliserit
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)

Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)
Glutamiltransferaz-y (GGT)

Üre nitrojeni, kan (BUN)
Ürik asit

Kan sayımı,otomatize (18 parametre)
Tam idrar tahlili (strip ve mikroskobi)

Sedimentasyon
Kreatinin

Tiroid Stimulan Hormon (TSH)


Dahili ve Kardiyoloji muayene Uzm.Dr.
Kardiyovasküler stres test (treadmill, bisik farm)

Akciğer grafisi AO
Trigliserit

EKO
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)

Açlık kan şekeri
Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)

Üre nitrojeni, kan (BUN)
Glutamiltransferaz-y (GGT)

Ürik asit
Kan sayımı ( 18 parametre )

Kreatinin
Sedimentasyon

Kolesterol, total
Tam idrar tahlil (strip ve mikroskobi)

Kolestrol LDL
Kolestrol HDL

HbA1C
 
Dahili Kardiyoloji muayene Uzm.Dr.
Göz muayene Uzm.Dr.

Üroloji muayene uzm.dr.
Akciğer AO Grafisi

Tüm Batın USG
Kardiyovasküler stres test(treadmill,bisik,farm)

Açlık kan şekeri
 Tokluk Kan ŞekeriI(2h)

Kolesterol, total
HDL-kolesterol

LDL-kolesterol
Trigliserit

Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)
Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)

Üre nitrojeni, kan (BUN)
Ürik asit

HbA1C
PSA (Prostat spesifik antijen)

PSA  Free
TSH (Tiroid stimulan hormon)

Kan sayımı, otomatize (en az 18 parametre)
Sedimentasyon

İdrar tahlili (strip ve mikroskobi)
Gizli kan, dışkı

HBsAg
Anti HBs

Preob solunum fonksiyon testi
CEA

HOMA-İR
CA 19-9

CDahili ve Kardiyoloji muayene Uzm.Dr.Tam idrar tahlili

Üroloji uzman hekim muayeneAçlık kan şekeri

Tokluk kan şeker(2h)Üre nitrojeni, kan (BUN)

Akciğer AO grafisi Ürik asit

Tüm batın USGKreatinin

Eforlu EKGAspartat aminotransferaz (AST, SGOT)

Kan sayımı (18 parametre)Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)

Kolesterol, totalGizli kan dışkı

Kolestrol HDLPSA (Prostat spesifik antijen)

TrigliseritPSA (Free)

Sedimentasyon Preob solunum fonksiyon testi

TSH (Tiroid stimulan hormon) 
Dahili Kardiyoloji muayene Uzm.Dr.
Jinekoloji muayene uzm.dr.

Göz muayene Uzm.Dr.
Akciğer AO grafisi

Tüm Batın USG
İki taraflı mamografi

İki taraflı meme USG
Kardiyovasküler stres test(treadmill,bisik,farm)

Açlık kan şekeri
Tokluk Kan ŞekeriI(2h)

Kolesterol, total
HDL-kolesterol

LDL-kolesterol
Trigliserit

Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)
Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)

Üre nitrojeni, kan (BUN)
Ürik asit

Kreatinin
CRP

TSH (Tiroid stimulan hormon)
Kan sayımı, otomatize (en az 18 parametre)

Sedimentasyon
idrar tahlili (strip ve mikroskobi)

Gizli kan, dışkı
HBsAg

Anti HBs
Preob solunum fonksiyon testi

Smear
CEA

HBA1C
HOMA-IR

CA19-9
 
Dahili Kardiyoloji muayene Uzm.Dr.Akciğer AO grafisi

Tüm Batın USGİki taraflı mamografi

Kardiyovasküler stres test(treadmill,bisik,farm)Açlık kan şekeri

Tokluk Kan ŞekeriI(2h) Kolesterol, total

LDL-kolesterolHDL-kolesterol

TrigliseritAlanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)

Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)Üre nitrojeni, kan (BUN)

KreatininÜrik asit

TSH (Tiroid stimulan hormon)Kan sayımı, otomatize (en az 18 parametre)

Sedimentasyonidrar tahlili (strip ve mikroskobi)

Gizli kan, dışkıHBsAg

Anti HBsPreob solunum fonksiyon test
Muayeneler                                
 Çocuk Hastalıkları Muayenesi

 Göz Hastalıkları Muayenesi

 

Laboratuvar Tetkikleri 
 Tam Kan Tahlili (Hemogram)

 Açlık Kan Şekeri

 AST

 TSH

 FT4

 ÜreNitrojeni, Kan (Bun)

 Kreatinin

 Demir

 Demir Bağlama Kapasitesi

 Ferritin 

 25 (OH) D3

 Vitamin B12

 Tam İdrar Analizi

Muayeneler

 Çocuk Hastalıkları Muayenesi

 Göz Muayenesi 
 
 Diş Muayenesi

 

Laboratuvar Tetkikleri

 Tam Kan Tahlili (Hemogram)

 Açlık Kan Şekeri

 Total Kolestrol

 LDL Kolestrol

 HDL Kolestrol

 Trigliserid

 AST

 ALT

 TSH

 FT4

 Üre Nitrojeni, Kan (Bun)

 Kreatinin
 
 Demir
 
 Demir Bağlama Kapasitesi
 
 Ferritin 
 
 25 (OH) D3
 
 Tam İdrar Analizi

Dahiliye Muayene

Üroloji Muayene

Akciğer Grafisi

Tüm Batın USG

EKG

Açlık Kan Şekeri

HDL Kolestrol

LDL Kolestrol

Trigliserid

ALT

AST

TSH

İnsülin

Ürik Asit

Kan Sayımı 

Sedimantasyon

Kreatinin

İdrar Tahlili

HBA1C

HS-CRP

PSA

PSA Free

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz