Cerrahi yolla sperm elde edilmesi (TESA/TESE/micro TESE)

Bazı erkeklerin semeninde (menide) sperm gözlenmemektedir. Bunun nedeni; testis kanallarındaki tıkanıklıklar, genetik nedenler  ya da inmemiş testis sorunu olabilir.
TESA, TESE ve microTESE  yöntemleri bu durumlarda başvurulan cerrahi yöntemlerden en sık kullanılanlarıdır.

TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu); özel bir enjektör yardımı ile aspirasyon yapılarak testislerde sperm arandığı cerrahi yöntemdir.

TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu);  testislerin cerrahi olarak açılarak sperm arandığı cerrahi yöntemdir. 

Micro TESE (mikro Testiküler Sperm Ekstraksiyonu);  TESE işleminin mikroskop altında mikrocerrahi prensipleri ile yapılmasıdır.

Semende (menide) sperm görülmeyen bir erkekte bu yöntemler kullanılarak testislerden sperm bulma olasılığı yaklaşık %50 civarındadır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.