Bronkoskopi

Endoskopik bir yöntem olan bronkoskopi,uzun yıllardır akciğer hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır. Bronkoskopi ile havayolları içersindeki hastalık bulguları doğrudan izlenir. Hastalıklı bölgeden biyopsi alınarak detaylı tanı için patolojiye gönderilir. Ancak hastalığın bronş içinde olmadığı durumlarda bronkoskopinin tanı değeri azalır bronkoskopi ancak bronş içinden biyopsi almaya izin verir.

Hasta işlemden katı gıda alımını 4 saat, sıvı alımını 2 saat öncesinde kesmelidir.  Gerekmedikçe işlem öncesi kan testleri rutin yapılmaz. Dalağı alınmış, kalp kapak protezli ve önceden kalp romatizması geçiren hastalara işlem öncesi profilaktik antibiyotik başlanır. Astımlı hastalarda nebülize bronkodilatör bronkoskopi öncesi verilmelidir. Hastaya işlem süresince nazal oksijen verilmelidir. Hasta oksimetre ile oksijen satürasyonu bakımından işlem boyunca takip edilmelidir.

Anestezi lidokain ile ya da hafif sedasyon geçici bilinç kaybı yapan ilaçlarla yapılabilir. 

Bronş karsinom şüphesinde ya da tanısı konulmuş bronş karsinomunda evrelenmesi

Anormal balgam sitolojisi

Akciğer kanser tedavisinin takibi 

Mediastinal kitle, baş ve boyun maligniteli hastaların değerlendirilmesi

Özofagus malignitesi olan hastanının değerlendirilmesi

Nedeni açıklanamayan öksürük

Dispne (nefes darlığı) 

Hemoptizi (kanlı balgam)

Periferik nodüler lezyon varlığı

Nedeni açıklanamamış plevral effüzyon

Geç iyileşen pnömoniler

Diyafragma paralizisi (felci)

İyileşmeyen kaviter lezyon

İnterstisyel akciğer hastalığı

Akciğer tranplantasyonundan sonra hastanın değerlendirilmesi

Endotrakeal entübasyon 

Trakeobronşiyal striktür 

Stenoz (darlık)

Horlama  

Vokal kord paralizisi

Süperior vena cava sendromu

Tekrarlayan pnömotoraks

Göğüs travmasında trakeal ya da bronşiyal rüptür araştırılması

Postoperatif trakeal, trakeobronşiyal, bronşiyal ve güdüğün değerlendirilmesinde yapılır. 

Bronş temizliği

Yabancı cisim çıkarılması

Bronkoalveoler lavaj

Bronkoplevral fistülün kapatılması 

Tıkayıcı endobronşiyal dokunun çıkartılması 

Stent yerleştirilmesi

Kist aspirasyonu (mediastinal, bronkojenik)

Abse drenajı 

Torasik travma

 Entübasyon

 Hava yolu açıklığının sağlanması bronkoskopinin tedavi amaçlı kullanıldığı alanlardır.

  • Muayeneden bir önceki gece hafif yiyecekler yenmelidir.
  • İşlem öncesi 8 saat herhangi bir şey yiyip içilmemelidir.
  • Kullanmak zorunda olduğunuz (aspirin, kumadin gibi kan sulandırıcılar, tansiyon ve kalp ilaçları, şeker hastalığı ile ilgili ilaçlar vb) ilaç ya da ilaçlar var ise bunu doktorunuza bildirmelisiniz
  • Uygulama günü mümkün olduğunca rahat giysiler giyinmeli, mücevher, gözlük, kontakt lens ve diş protezi gibi malzemeler önceden çıkarılmalıdır.
  • Uygulamaya gelirken size yardımcı olabilecek bir yakınınızın ve eski dosya ve filmlerinizin yanınızda olması gereklidir.
  • İşlem sonrası hasta 2–4 saat arası gözetim altında tutulur.
  • Uygulama sonrasında verilen ilaçlar nedeniyle 24 saat süreyle araba kullanılmamalı ve hukuken bağlayıcılığı olan belgeler imzalanmamalıdır.
  • Boğazınızın uyuşukluğu geçinceye kadar (yaklaşık 3 saat) bir şey yiyip içilmemelidir.
  • İşlem sırasında ve sonrasında boğazda yanma, gıcıklanma, ses kısıklığı, hafif ateş, hafif kanlı balgam gelmesi gibi problemleriniz olabilir. Bu problemleriniz 24–48 saat içinde geçmezse, göğüs ağrısı nefes darlığı gibi şikayetler veya aniden fazla miktarda kan tükürmesi olursa doktorunuza bildirilmelidir.

Hastalık Belirtileri

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz