Böbrek ve ürolojik tetkikler

Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz Tc-99m DTPA ile) - böbreğin süzme fonksiyonunu gösterir 
Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz Tc-99m MAG3 ile) böbreğin süzme fonksiyonu yanı sıra doku özelliğini de gösterir.
Renal Kortikal SPECT (DMSA)  - böbreğin doku özelliğini ve doku fonksiyonunu gösterir.                               
Renal kortikal sintigrafi  (DMSA)                                
GFR ölçümü (görüntüsüz)                                     
Kaptopril renogram (çift çalışma)    - Kaptoprilli dinamik böbrek sintigrafisi – renal hipertansiyon araştırması yapılır, hipertansiyon sebebinin kalp veya böbrek kökenli olduğunu belirlemek için kullanılır.
Radyonüklid sistografi (direk)                              
Radyonüklid sistografi (indirek)                            
Testis sintigrafisi 

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz