Aksiyel yükleme ile lomber omurganın MRG ile değerlendirilmesi

Bu yöntem lomber omurga görüntülemesinin ayakta ya da oturur vaziyetteki yük maruziyetinin simülasyonu olarak açıklanabilir.

Standart omurga görüntülemesinde ağrı oluşturan anatomik yapıların yatay vaziyette omurgaya yük binmemiş durumda yapılan görüntüleye ek olarak aksiyel yüklemeli görüntüleme omurganın dik vaziyet durumundaki patoanatomik ilişkiyi göstermekte işe yaramaktadır.

Aksiyel yükleme cihazı vücuda yatar vaziyette iken yük bindirerek vücudun ayakta pozisyonda maruz kaldığı yükü taklit eder ve bu esnada lomber omurganın MR görüntülemesi yapılır. Bu cihaz merkezimizde güvenli ve efektif olarak lomber omurga kaynaklı ağrıların değerlendirmesinde kullanılmaktadır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.