Akciğer ve solunum sistemi sintigrafileri

Akciğer perfüzyon sintigrafisi – akciğerde emboli nedeni olabilecek perfüzyon  bozukluğu araştırılır                           
Akciğer perfüzyon SPECT                                     
Kantitatif akciğer sintigrafisi - operasyon öncesi akciğer dokusunun fonksiyon gösterme oranı araştırılır.                            
Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Tc-99m aeresol kompleksi) emboli araştırmasında akciğer perfüzyonu görülmeyen alanlarda parankim kaybına neden olabilecek diğer patolojileri ayırd etmek için kullanılır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz