Tenisçi dirseği (Golf dirseği) ve tedavisi

Dirsekte ulnar sinirin sıkışması olarak adlandırılan Kübital Tünel Sendromunun (Tenisçi Dirseği) kesin tedavisi cerrahi olarak ulnar sinirin gevşetilmesi ve sıkışmaya neden olan dokuların serbestleştirilmesidir. 
Ameliyat sırasında, dirsek hareketleri ile birlikte sinirin gerilmesini önlemek amacıyla sinir dirseğin ön tarafına nakledilir. Ameliyat çoğunlukla sadece kolun uyuşturulması ile yapılır ve hastalar aynı gün hastaneden taburcu olabilir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz