Temel Check-Up

Temel Sağlık Kontrolü (Check-Up) nedir?

Check-Up, hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı kişilerin, genel sağlık durumlarının devamlılığının sağlanması ve olası hastalıkların erken dönemde saptanması amacıyla gerçekleştirilen dönemsel sağlık taramalarıdır. Yapılan muayene ve testler sonrasında herhangi bir hastalık için risk teşkil eden bir durum ya da hastalık tespit edilmişse önleyici tedbirler ve erken tedavi yöntemleriyle zaman kazanılmaktadır.

Son yıllarda modern yaşamın da gereği olarak, kendine özen gösteren her sağlıklı kişinin Check-Up programları ile düzenli sağlık kontrollerini yaptırması önem kazanmıştır.

Check-Up programlarıyla kişide bulunan risklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması, ileride oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmesi ya da ötelenmesi sağlanabilmektedir. Ancak bunu sağlayabilmek için de Check Up yaptırmayı alışkanlık haline getirmek gerekmektedir. Çünkü, bir defa yapılan Check-Up ileriki yaşlarda karşılaşılabilecek sağlık sorunlarını göstermeyecektir. Bu nedenle genel sağlık durumunuz ve herhangi bir hastalığa karşı risk faktörleriniz gibi birçok kritere bağlı olarak hekiminiz tarafından belirlenecek periyotlarda Check-Up yapılması yararlı ve gereklidir.

Neden Check-Up yaptırılmalıdır?

Check-Up herhangi bir yaş ya da cinsiyet ayrımı göz etmeksizin herkes için önemli ve gerekli olan bir tarama yöntemidir.

Tıbbın birçok alanında yaşanan gelişmelerle birlikte pek çok hastalıkta erken teşhis hayat kurtarma noktasına ulaşmıştır. Bununla birlikte yine pekçok hastalık için de koruyucu önlemler almak hastalığın ötelenmesi açısından önem taşımaktadır.

Diyabet, kolesterol, koroner kalp hastalıkları, meme, rahim ve rahim ağzı, kalın bağırsak, mesane ve prostat gibi bazı sık görülen kanserler, osteoporoz gibi hastalıkların görülme sıklığının artması düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Özellikle de bu hastalıklar açısından ailevi risk taşıyan kişilerde yılda bir kez yapılacak Check-Up ile sürpriz gelişmelerin yaşanması da önlenebilmektedir.

Hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı kişilerin temel sağlık kontrollerini içeren Check-Up programlarını yılda bir kez uygulaması yeterli olmaktadır. Kişinin yaşı, kilosu, hastalıklara karşı risk faktörleri, aile öyküsün olup olmadığı, tıbbı geçmişi ve yaşam tarzı gibi birçok faktör değerlendirilerek onun için uygun olan bir Check-Up paketinden yararlanmam mümkündür.  

Kimler Check-Up yaptırmalı

 • Ailesinde şişmanlık, diyabet, hipertansiyon gibi kronik bir hastalık olanlar.
 • Jinekolojik kanserler, meme kanseri, prostat kanseri gibi kanser türleri açısından risk grubunda yer alanlar.
 • Kronik ve kalıtımsal diğer hastalıklar açısından risk grubunda yer alanlar.
 • Yoğun tempoda ve yoğun stres altında çalışanlar.
 • Daha sağlıklı bir menopoz dönemi geçirmek isteyenler kadınlar.

 

Grup Florence Nightingale bünyesindeki tüm hastanelerinde Check-Up yaptırmak isteyen kişilere, yaş, cinsiyet, risk faktörleri gibi birçok kriter göz önünde tutularak hazırlanmış Check-Up paketleri uygulanmaktadır.

Muayene ve Tetkikler

 • Dahili+Kardiyoloji muayene uzm.dr.    
 • Elektrokardiyogram (12 derivasyonlu EKG çekimi) 
 • Kolesterol, total      
 • HDL-kolesterol   
 • LDL-kolesterol         
 • Trigliserit    
 • Açlık kan şekeri  
 • Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)
 • Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)
 • Glutamiltransferaz-y (GGT)          
 • Üre nitrojeni, kan (BUN)  
 • Kreatinin             
 • Ürik asit     
 • TSH (Tiroid stimulan hormon)
 • Kan sayımı, otomatize (en az 18 parametre)  
 • Sedimentasyon  
 • idrar tahlili (strip ve mikroskobi) (bilurubin, glukoz, hemo
 • AKCIGER AO GRAFISI              
 • TUM BATIN USG