Tanı amaçlı artroskopi

Artroskopi tekniği, bir eklemin içeresinin kamera yardımı ile görüntülemesini ifade eder. El bileği artroskopisi ile açık cerrahiye nazaran daha az doku hasarı oluşmakta, ağrı, şişme ve hareket kısıtlılığı daha görülmekte ve de ameliyat sonrası iyileşme hızlı olmaktadır. Bu yöntem hem tanı hem de tedavi amaçlı kullanılabilir.

Tanısal artroskoskopi;

• Mekanik el bileği ağrısının nedeninin araştırılması
• EI bileği artrografisinde saptanan patolojilerin doğrulanması
• Eklem yüzlerinin değerlendirilmesi
• Ligament yaralanmalarının değerlendirilmesi.

Paylaş

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz