Tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı

Bel FTam endoskopik bel fıtığı ameliyatııtığı varlığının saptanması durumunda eğer cerrahi aciliyet mevcut değilse öncelikle konservatif tedavi önerilir. Konservatif Tedavi başlığı altında ağrı kesici, adale gevşetici, antienflamatuar ilaçların kullanımı, yeterli süre yatak istirahati, Fizik Tedavi Yöntemleri, vb yöntemlerden bahsedilebilir.

Acil Cerrahi gerektiren durumlar ve yeterli süre uygulanan konservatif tedavi yöntemlerine rağmen geçmeyen yakınmaların varlığı durumunda cerrahi girişim düşünülebilir. Bel fıtığı saptanmış olguların ancak, yaklaşık %3’ünde cerrahi müdahale önerilmektedir.

Tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı ne demektir?

Ameliyatın başlangıcında bitimine dek sadece özel geliştirilmiş endoskopik sistem kullanılarak ameliyatın gerçekleştirilmesidir. Bilinen yayınlara göre 1906 yılından bu yana endoskopik yöntemler cerrahi alanda uygulanmaktadır. Ancak Endoskopik Bel Fıtığı Cerrahisi, Amerika‘da Dr.Anthony Yeung’ün geliştirdiği YESS sisteminin 1998 yılında FDA tarafından kabul edilmesinden sonra hızla yaygınlaşmıştır. Bizim uyguladığımız

Tam Endoskopik Lomber Diskektomi yöntemi, 2007 yılında Almanya’da Dr. Sebastian Ruetten tarafından tanımlanmıştır. Bu yöntem bugüne dek binlerce hastada uygulanmıştır. Deneyimli ve gerekli eğitimlerden geçmiş cerrahlar tarafından bu konuda yeterli donanıma sahip hastanelerde yapılması gerekmektedir. Hastanede yatış süresi genellikle bir gündür.

Avantajları

Tam endoskopik lomber diskektomi, mikro-cerrahi yönteme göre daha az invaziv bir yöntemdir. Tam endoskopik bel fıtığı operasyonundan sonra hasta kısa bir süre içerisinde ayağa kalkabilmektedir. Kas ve kemik dokularına zarar verilmediğinden tam endoskopik bel fıtığı ameliyatlarından sonra instabilite (bel kayması) riski hemen hemen hiç yoktur. Tam endoskopik bel fıtığı ameliyatları, yandan (transforaminal) veya orta hattan (interlaminar) olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır. Hangi yöntemin seçileceği fıtığın omurga kanalı içindeki yeri ve kalça kemiğinin yandan girişe imkan verip vermemesi gibi teknik nedenlere bağlıdır. Bu operasyonda cerrahiye bağlı kan kaybı, enfeksiyon ve ameliyat sahasında oluşabilecek kan birikimi riski daha azdır. Yaşlı ve/veya diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalarda da ameliyat sonrası iyileşme süresinin çok kısa olması nedeniyle büyük bir avantaj sağlamaktadır. Tam endoskopik yöntem, günümüzde tarafımızdan sadece disk fıtıklanmalarında değil; omurga sistemi darlığı, disk ve çevre dokunun infeksiyonu, faset eklem kistleri, vb. durumunda da kullanılmaktadır.

Anestezi yöntemi

Genel Anestezi hasta konforu açısından çoğunlukla tercih edilen yöntemdir. Ancak, genel anestezi alması riskli hastalarda lokal veya bölgesel anestezi uygulanarak ta cerrahi girişim uygulanabilmektedir.

Ameliyat sonrası fıtığın tekrarlama olasılığı nedir?

Yapılan çeşitli yayınlarda Bel Fıtığı Cerrahisi sonrası nüks oranı %3-11 arasında değişmektedir. Bu oran uygulanan yöntemler arasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Paylaş

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz