Superior Labral Patolojiler (SLAP) Lezyonları

Biseps kasının uzun başının tutunma yerindeki lezyondur.

Superior labral patolojiler (SLAP) aktif, atletik, sporcu hastalardaki omuz ağrılarının nedenlerinden biridir.

Omuz ekleminde patlama, klik sesi ya da takılma hissi olabilir. Hastalar güçsüzlük ya da tutuklukla beraber omuz ekleminde müphem ağrı şikayetinden yakınabilir. Eğer yırtık anterior ligament ve labruma uzanıp Bankart lezyonuna yol açarsa instabilite bulguları olabilir.

Öyküde traksiyon yaralanması ya da omuza direkt bir darbe olabilir. Açılmış kol üzerine düşme SLAP lezyonuna yol açabilir. Baş üstünden atma/fırlatma yapan sporcular tekrarlayan traksiyon kuvveti nedeniyle bu lezyonlara yatkındır.

SLAP lezyonlarının tedavisi

Rehabilitasyonda ağrı ve inflamasyonu kontrol etmek, normal EHA'yı kazanmak.
SLAP lezyonlarının konservatif tedavisi genelde başarısız olmaktadır. Cerrahi hem tanı koyma hem de tedavi amacıyla uygulanabilir. Tip I lezyonlarda sadece debridman yeterli olur. Tip II'de debridman ve artroskopik sutür yapılır.