Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF)

SVF, taze liposuction materyalinden (lipoaspirat) rejeneratif hücrelerin izolasyonu ile elde edilen bir hücresel üründür ve hücre kültürü ile elde edilen hücresel ürünlerin aksine 2 saat gibi kısa bir sürede hazırlanarak liposuction operasyonunu takiben hastaya direkt, taze olarak uygulanabilir.

Yağ dokusu, otolog kullanımda immünolojik reaksiyon yaratmaması, doğal bir kaynak olması ve kolay ulaşılabilen kullanıma hazır bir doku olması bakımından ideal bir biyolojik kaynaktır.

SVF içerisindeki rejeneratif hücreler farklılaşabilme, yara iyileştirme, parakrin sinyal oluşturma, hücre ölümlerini durdurma, immün sistemi düzenleme ve iskemik yaralardaki önemli etkileri sayesinde, meme rekonstrüksiyonu, kozmetik operasyonlar, trake tamiri, kalvarial tamir ve kalp rahatsızlıklarında kullanılabilir.

Özellikle yumuşak doku hasarlarını tedavi etmek için kullanılan yağ greft uygulamalarında, hastaya transplant edilecek yağ greftini SVF ile zenginleştirmek, büyüme faktörlerinin seviyelerini yükselterek yeni kan damarlarının oluşmasını ve dolayısıyla grefte varlığını sürdürebilmesi için gerekli oksijen ve besin maddelerini sağlayarak geri emilmesini önemli ölçüde durdurur ve greftin hacmini korumasını sağlar.

FlorenCell - SVF, cGMP koşullarında steril alanlar içerisinde bulanan laboratuvarlarda (in-vitro) üretilmiş bir hücresel tedavi ürünüdür. Otolog kullanım amaçlı üretimi yapılan canlı, steril, apirojen ve güvenilir bir üründür.