Spinal ve Periferik Sinir Sistemi Cerrahisi

Bölümümüzde; beyinin aşağıya doğru uzantısı şeklinde omurga içinde korunarak inen omurilik ile, buradan çıkarak vücuda dağılan periferik sinirlerin çeşitli cerrahi hastalıklarına cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. 

Bunlar arasında;

  • Omurilik yaralanmaları
  • Omurilik tümörleri
  • Periferik sinir yaralanmaları
  • Periferik sinir tümörleri
  • Karpal tünel sendromu
  • Ulnar oluk sendromu sayılabilir. 

Omurganın yaygın ve çok sık görülen hastalıklarından bel ve boyun fıtıkları da nöroşirürji birimi tarafından mikrocerrahi ve endoskopik yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Ayrıca bel ve boyun kanal darlıkları ve kaymalarda da güncel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.