Spina bifidalı çocuklarda idrar kaçırma

Spina bifidalı çocuklarda sinir hasarına bağlı olarak bacak tutmaması, yürüyememe ya da kafa içinde su birikmesi (hidrosefali) bulguları çok görülür. Çocukların çoğu idrarını ve dışkısını tutamaz ya da yapamaz.

İdrar kontrolü için küçük yasta sonda kullanımına başlanmazsa böbrek yetmezliği gelişir. Böbrek yetmezliğini önlemek için düzenli aralıklarla idrar tahlili ve ürodinami yapilmasi gerekir.

İdrar kaçırma ile birlikte idrar yolu enfeksiyonu, vezikoüreteral reflü sonucu bu çocuklarda böbrek hasarı oluşur ve çocuklar çoğunlukla böbrek yetmezliği ile kaybedilir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz