Spina Bifida / Nükleer Tıp Bölümü

Spina bifidalı hastalar yaşam boyu böbrek fonksiyonları açısından takip edilmektedir. Bu takipleri sırasında DMSA ve MAG3 gibi sintigrafik çalışmalar klinik seyir açısından ve tedavi gerekliliklerinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.
Spina Bifida / Radyoloji Bölümü