Spina Bifida / Çocuk Cerrahisi Bölümü

Spina bifida, çocuklarda mesane fonksiyonlarını bozan doğuştan gelen bir hastalıktır.

Spina bifida hastalarında aynı zamanda böbrek ve vücudun farklı alanlarında da sorunlar ortaya çıkmaktadır. Spina bifida hastalarında mesane fonksiyonlarının takip edilmesi, böbrek  fonksiyonlarının korunması ve idrar ile gaita(dışkı) kaçırmanın önüne geçilmesi için gereken tıbbi ve cerrahi tedavilerin yapılması hedeflenmelidir. Özellikle Çocuk Ürodinami Ünitesi spina bifidanın ürolojik takibinde büyük önem taşımaktadır.


spina bifida