Radyoloji Bölümü

Bölümümüz bünyesinde spina bifidalı hastaların takip ve tedavisinde destek olarak, beyin ve omurga MR, işeme sistoüretrografisi (VCUG), böbrek ve idrar yolu ultrasonu, vertebra grafisi gibi işlemler yapılmaktadır.

spina bifida