Solunum destek tedavisi olarak ventilatördeki hastanın bakımı

Ventilatöre bağlı olan hastadan sorumlu sağlık ve bakım ekibi hastayı yakından izler. Bu ekibin içinde doktorlar, hemşireler ve fizyoterapistler vardır. Düzenli olarak akciğer röntgeni çekilir, kan testleri yapılarak kandaki oksijen ve karbondioksit düzeyleri değerlendirilir. Bu değerlendirmelerle ventilatör tedavisinin uygunluğu araştırılır ve gerektiğinde ventilatördeki hava akışı, oksijen düzeyleri ve diğer ayarlamalar yapılır. 

Düzenli olarak hemşire ve/veya doktor soluk tüpünü aspire ederek temizler. Akciğerlerden gelen mukus dışarı alınır. Bu esnada hasta öksürebilir, bir miktar rahatsızlık da hissedebilir. Hastanın nefes almasının engellendiği bu işlem sırasında oksijen eksikliği hissetmemesi için işlemden önce ilave oksijen verilir. 

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz