Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu'nun Öncülüğünde

Skolyoz ve Omurga merkezi

Group Florence Nightingale Hastaneleri Skolyoz ve Omurga Merkezimiz, omurga hastalıklarında dünyaca tanınan, referans merkezlerden biri kabul edilmesinin en önemli nedenleri; merkezimizin kurucusu Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu’nun akademisyen profili, mesleki becerisi ve merkezimizde görev alan, tecrübeli hekimlerimizdir.
Skolyoz ve Omurga Merkezimiz'de çocukluk ve erişkin dönemi skolyozları, bel ve boyun fıtıkları,omurga kırıkları ve çıkıkları, enfeksiyonları, tümörleri, bel kaymaları (spondilolistezis) ve dejeneratif omurga problemleri son bilimsel gelişmeler ışığı altında tedavi edilmektedir.
Skolyoz ve Omurga Merkezimizde; özellikle, kırıktan omurga tümörlerine kadar uygulama alanı bulan posterior yolla gerçekleştirilen vertebra rezeksiyonları ve skolyoz cerrahisi başarı ile uygulanmaktadır.
Merkezimiz, omurga hastalıklarında dünya çapında referans merkezlerden biri olarak kabul edilmektedir. Her yıl çok sayıda yurt içi ve yurtdışı toplantılar düzenlemekte, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda araştırmacı hekim merkezimizi ziyaret etmekte ve bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır.