Merkezimizden İlkler...

 

 • 2013 yılında iliak vida fiksasyonu için “Distal İliak Vida Tekniği”, Skolyoz ve Omurga Merkezimiz'de başarı ile uygulanmaya başlamıştır.

 • 2012 yılında erken başlangıçlı skolyozun cerrahi tedavisinde”Sliding Growing Rod Tekniği

 • 2007 yılında erken başlangıçlı skolyozun tedavisinde “Modifiye Growing Rod Tekniği”nin kullanılması

 • 2006 yılında omurga cerrahisi esnasında intraoperatif nöromonitörizasyon uygulanması

 • 2005 yılında ileri omurga deformitesinin “Bone-Disk-Bone Osteotomisi” (BDBO) ile tedavisi

 • 2003 yılında posterior C1-C2 fiksasyonu uygulanması

 • 2003 yılında "total disk protezi uygulaması"

 • 2002 yılında "endoskopik bel fıtığı tedavisi"

 • 1999 yılında servikal myelopatinin cerrahi tedavisinde anterior servikal korpektomi ve stabilizasyon uygulanması

 • 1999 yılında skolyozun değerlendirilmesinde genel anestezi altında çekilen traksiyon filminin kullanılması

 • 1998 yılında ileri omurga deformitelerinin cerrahi tedavisinde Posterior Vertebral Kolon Rezeksiyonu (PVCR) uygulanması

 • 1997 yılında skolyoz ve deformite cerrahisinde tüm seviyelerde pedikül vidası kullanımı

 • 1995 yılında skolyoz ve kifoz ile birlikte olan intraspinal anomali varlığında deformite ve intraspinal anomalinin eşzamanlı olarak aynı seansta cerrahi olarak tedavi edilmesi

 • 1995 yılında konjenital skolyozda posteriorden hemivertebra rezeksiyonu uygulanması

 • 1992 yılında omurga cerrahisinde beyin cerrahı ile ortopedi cerrahının birlikte ekip olarak çalışmaya başlaması

 • 1991 yılında skolyozun cerrahi tedavsinde selektif torasik füzyon uygulanması

 • 1991 yılında skolyoz ve deformite cerrahisinde aynı seansta kombine anterior ve posterior cerrahi uygulanması

 • 1991 yılında idyopatik skolyozun cerrahi tedavisinde anterior enstrumentasyonun kullanılması