Merkezimizden İlkler...

 

 • 2013 yılında iliak vida fiksasyonu için “Distal İliak Vida Tekniği”, Skolyoz ve Omurga Merkezimiz'de başarı ile uygulanmaya başlamıştır.

 • 2012 yılında erken başlangıçlı skolyozun cerrahi tedavisinde”Sliding Growing Rod Tekniği

 • 2007 yılında erken başlangıçlı skolyozun tedavisinde “Modifiye Growing Rod Tekniği”nin kullanılması

 • 2006 yılında omurga cerrahisi esnasında intraoperatif nöromonitörizasyon uygulanması

 • 2005 yılında ileri omurga deformitesinin “Bone-Disk-Bone Osteotomisi” (BDBO) ile tedavisi

 • 2003 yılında posterior C1-C2 fiksasyonu uygulanması

 • 2003 yılında "total disk protezi uygulaması"

 • 2002 yılında "endoskopik bel fıtığı tedavisi"

 • 1999 yılında servikal myelopatinin cerrahi tedavisinde anterior servikal korpektomi ve stabilizasyon uygulanması

 • 1999 yılında skolyozun değerlendirilmesinde genel anestezi altında çekilen traksiyon filminin kullanılması

 • 1998 yılında ileri omurga deformitelerinin cerrahi tedavisinde Posterior Vertebral Kolon Rezeksiyonu (PVCR) uygulanması

 • 1997 yılında skolyoz ve deformite cerrahisinde tüm seviyelerde pedikül vidası kullanımı

 • 1995 yılında skolyoz ve kifoz ile birlikte olan intraspinal anomali varlığında deformite ve intraspinal anomalinin eşzamanlı olarak aynı seansta cerrahi olarak tedavi edilmesi

 • 1995 yılında konjenital skolyozda posteriorden hemivertebra rezeksiyonu uygulanması

 • 1992 yılında omurga cerrahisinde beyin cerrahı ile ortopedi cerrahının birlikte ekip olarak çalışmaya başlaması

 • 1991 yılında skolyozun cerrahi tedavsinde selektif torasik füzyon uygulanması

 • 1991 yılında skolyoz ve deformite cerrahisinde aynı seansta kombine anterior ve posterior cerrahi uygulanması

 • 1991 yılında idyopatik skolyozun cerrahi tedavisinde anterior enstrumentasyonun kullanılmasıBizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.