Skolyoz ve Omurga Cerrahisinde Nöroloji ve Nörofizyoloji

skolyoz omurga nöroloji nörofizyoloji

Skolyoz ve omurga merkezimizde; omurga ameliyatı olacak tüm hastalar ameliyat öncesi ve sonrası periodik olarak nöroloji uzmanları tarafından değerlendirilir. Cerrahi tedaviye karar verilmesi ve ameliyat edilecek bölgenin nöroanatomik olarak belirlenmesi aşamalarında nörolojik değerlendirme ve konsültasyonlar son derece önemlidir.

Omurga hastalarını uzun yıllardır değerlendiren ve bu konuda belli seviyede tecrübesi olan nöroloji uzmanlarımız ile ayırıcı tanı yapılması, altta yatan başka bir nörolojik hastalık varsa bunun belirlenmesi son derece önemlidir.Gereksiz ya da yanlış ameliyatları önlemek açısından bu değerlendirmeler bizim için bir emniyet unsurudur.

Skolyoz ve omurga merkezimizde aynı zamanda sinir sistemini oluşturan beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemi yapılarında ve kaslarda değişik yöntemlerle oluşturulan elektriksel aktivitelerin bilgisayar yardımıyla sayısal değerlere dönüştürülmesi, bu değerlerin değerlendirilerek yorumlanması ile ilgilenen nörofizyoloji bölümümüzde vardır. Nörofizyoloji bölümümüzde uygulanan nörofizyolojik testler, uygulanacak cerrahi tedavinin saptanmasında ve operasyon sonrası izlemde oldukça somut bilgiler verir.