Kas ve İskelet Sistemi için Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Bölümü

Kas iskelet ve sinir sistemi radyolojik değerlendirmesi radyoloji içinde özel ve zor konulardan biridir. Özellikle ileri dejeneratif hastalıklar, skolyoz, postoperatif hasta değerlendirmesi, tümör ve infeksiyon vakalarının radyolojik değerlendirmesi belli bir deneyim gerektirir.

Omurga cerrahisi bölümü ile birebir çalışan ve bu konuda eğitim almış radyoloji ekibi uzun yıllardır bu konuda ciddi bir deneyim kazanmıştır. Tanıya yönelik radyolojik çekimlerde tüm hastaların önceki çekimleri bir radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve yapılacak yeni ve ilave çekimlerde bunlar dikkate alınır. Çekimlerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması aynı gün içinde tamamlanarak omurga cerrahı ile beraber bilgisayar ortamında tartışılır.

Radyoloji bölümümüzün üstlendiği en önemli görevlerden biri görüntüleme yöntemleri rehberliğinde yapılan ağrı tedavileridir. Bu amaçla başlıca epidural kortizon enjeksiyonu, sinir kök bloğu, faset eklem bloğu/RF denervasyonu, sakroilyak eklem bloğu yöntemleri uygulanmaktadır.

Bölümümüzde tanı ve tedavi açısından uyguladığımız özellikli yöntem ve girişimsel işlemlerimiz; aksiyel yüklemeli lomber MR, myelografi ve myeloBT, dinamik servikal MR, faset eklem blokajı, faset termokoagulasyon denervasyonu, görüntüleme eşliğinde omurga biopsileri, diskografi ve sakroplastidir.

radyoloji