Sitopatoloji

Sitopatolojide, hücresel inceleme söz konusudur.

Balgam  gibi çeşitli vücut sıvıları, smear (simir) gibi sürüntü materyalleri ya da iğne biyopsisi ile elde edilen örneklerin mikroskop altında incelenir.

Mikroskop ile yapılan bu incelemeden önce örnekler çeşitli boyalarla renklendirilir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz