CIK (Cytokine Induced Killer Cells)

CIK hücresel ürünü, aktif spesifik immünoterapi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Bu ürün, hastaya ait aferez ile toplanan mononükleer hücrelerin çeşitli sitokin ve büyüme faktörleri ile aktifleştirilmesi ve sitotoksik T, NKT, NK hücrelerinin çoğaltılmasını takiben hazırlanır.

Bu ürün özellikle tümör gelişiminin bir süreci olan HLA antijenlerinin baskılanması sonucunda KIR fonksiyonlarının azalması ile sitotoksik hücrelere karşı savunmasız hale gelen tümör hücrelerinin bu hücrelerce yok edilmesi şeklinde etki gösterir. Bu nedenle CIK tedavisinin daha çok hedefe yönelik bir tedavi olduğu bilinmektedir.

Gerek preklinik çalışmalar, gerekse klinik Faz I, II çalışmalar özellikle over kanseri, küçük hücre dışı akciğer kanseri, malign melanom, renal hücreli kanser, mide kanserleri ve özellikle hematolojik malignenslerde (lenfoma, akut ve kronik myeloid lösemi, myeloma) emniyetli ve etkili olabileceğini göstermektedir.

Bu ürün rafta hazır bulunan bir ürün olmayıp, hasta bireye özgü üretilmektedir. CIK hücresel ürünü halen deneysel klinik uygulamalar kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile kullanan ürünlerdir.

FlorenCell - CIK, cGMP koşullarında steril alanlar içerisinde bulanan laboratuvarlarda (in-vitro) üretilmiş bir hücresel tedavi ürünüdür. Otolog kullanım amaçlı üretimi yapılan canlı, steril, apirojen ve güvenilir bir üründür.