Sinir sıkışmaları (tuzak nöropatiler)

Tuzak nöropati nedir?

Sinir sistemimiz beyin, omurilik ve çevresel sinirlerden oluşur. Çevresel sinirler vücudumuzun hareket etmesini ve duyularımızın algılanmasını sağlar. Çevresel sinirlerin vücudumuzda geçtikleri yol boyunca bası altında kalmaları sonucu tuzak nöropatiler adı verilen sinir sıkışmaları ortaya çıkar.

Hangi sinirlerde daha fazla sıkışma görülür?

En sık rastlanan tuzak nöropati el bileğinde median sinirin sıkışması ile ortaya çıkan karpal tünel sendromudur. Özellikle gece belirginleşen ve elin ilk üç parmağında uyuşma ve karıncalanma ve bazen kuvvet kaybıyla birlikte kol ağrısına neden olabilen bir durumdur.
Bir diğer tuzaklanma ulnar sinirin dirsek seviyesinde sıkışması ile olur ve kübital tünel sendromu olarak adlandırılır. Diresekten itibaren 4. Ve 5. parmaklara uzanan ağrı ve uyuşma yakınması ve parmaklarda güçsüzlükle kendini gösterebilir.
Son yıllarda boyun kaslarındaki spazm ve kısalmalara bağlı olarak daha sık görmeye başladığımız bir diğer tuzaklanma ise torasik çıkış sendromudur. Kola giden tüm sinirleri içeren sinir ağının boyun kasları arasında sıkışması ile gelişir ve tüm kolda ağrı ve uyuşukluk yakınmasına yol açabilir.

Sinirlerin sıkışmasına neden olan faktörler nelerdir?

Sinir sıkışmaları aşırı kullanım, bölgesel bozukluklar (kırık, tendinit, kitleler), şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, duruş bozuklukları, gebelik gibi durumlarda görülebilir.
Bası altında kalan sinir normal işlevini yerine getiremez ve çeşitli şikayetler ortaya çıkar.
Sinir sıkışmalarının en önemli belirtileri, özellikle geceleri artan ağrı, uyuşma ve karıncalanma hissi, duyu kaybı ilerleyen dönemde kas güçsüzlüğü ve hareket güçlüğüdür.

Nasıl tanı konulur?

Konuyla ilgili uzman hekim tarafından yapılan muayene ayırıcı tanıda çok önemlidir. Ancak kesin tanının konulmasında elektro fizyolojik incelemelere gerek duyulur.
Hekim, uygun bir muayene ile sinir sıkışmasından şüplenir ve gerekli hastalarda EMG tetkiki ister.
EMG ile sinir sıkışmasının kesin tanısı konur ve sıkışmanın hangi sinirde olduğu ve şiddeti belirlenir. Tetkik sonrası tanıya uygun olarak tedavinin düzenlenmesinde ve gerekirse diğer hekimlere yönlendirme konusunda Fiziksel Tıp Rehabilitasyon hekimi önemli role sahiptir.

Sinir sıkışmalarında ne gibi tedaviler kullanılır?

Hastanın klinik durumu ve EMG sonucu tedavinin şeklini belirler. İleri düzeyde sıkışmalarda cerrahi tedavi gerekebilir. Ancak hafif, orta düzeyde sinir sıkışmalarında aşağıdaki tedaviler yüz güldürücü sonuçlar verebilir:

  • İlaç tedavisi (Sinirdeki ödemi azaltan ve sinirin direncini artıran ilaç ve vitaminler)
  • Splintler (Sinirin sıkıştığı bölgede rahatlamasını sağlamak üzere bölgeyi korumaya alan cihazlar).
  • Fizik tedavi ajanları (özellikle soğuk uygulamalar, ultrason, laser ve elektroterapi)
  • Lokal enjeksiyonlar
  • Ağrı bantları
  • İleri vakalarda ve kitleye bağlı basılarda cerrahi tedavi
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz