Sindirim sistemi sintigrafileri

Gastrointestinal kanama yerinin saptanması                  
Gastroözafagial reflü çalışması                             
Meckel divertikülü araştırma sintigrafisi                             
Selektif dalak sintigrafisi                                 

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz