Simültane İntegre Boost

IMRT ile radyasyon dozu hedef volüme şekillendirilirken normal dokuların aldığı doz düşürülür. Aynı zamanda aynı gün farklı tedavi volümlerine farklı dozları vermek mümkündür ki bu yaklaşım Simültane İntegre Boost (SIB) olarak adlandırılır. SIB ile doz boyama tekniği baş-boyun tümörleri dışında jinekolojik ve gastro intestinal tümörler gibi bir çok alanda kullanılabilir.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz