Şikayet Politikası
  • Hasta veya yakınları, tüm şikayetlerini yazılı olarak iletebilirler.
  • Şikayetler Hasta Hakları Birimi'nde Hasta Şikayet Formu doldurularak alınır.
  • Şikayetlerin sonucu, bilgi edindirme yasasında belirtilen süre içinde Hasta Hakları Birimi tarafından bildirilir.
  • Hastanemiz, yasa, yönetmelik ve yönergeler nedeniyle çözülemeyecek şikayetleri, çözümü araştırılmak üzere bir üst makama iletilir.

Video