Şişli Florence Nightingale Hastanesi

Tüm branşlarda SGK anlaşması geçerlidir.

Kardiyoloji

 • Kardiyoloji muayene
 • Ekokardiyografi
 • Eforlu EKG
 • 24 Saatlik ritim ve tansiyon holter
 • Talyum sintigrafisi
 • Kardiyoloji ile ilgili biyokimya testleri
 • Koroner Anjiyografi
 • Koroner Anjiyoplasti ve stent
 • Geçici pacemaker
 • Kalıcı pacemaker
 • ICD
 • Mitral kapak valvulo plasti
 • Elektrofizyolojik çalışma (EFÇ)

Kalp ve Damar Cerrahisi

Erişkin ve Yenidoğan Kalp ve Damar Ameliyatları

 • Koroner arter by pass
 • Kapak ameliyatları
 • Yenidoğan kalp ameliyatları

Organ ve Doku Nakli

 • Erişkin kemik iliği nakli
 • Karaciğer nakli
 • Böbrek nakli
 • Kalp nakli ve yapay kalp destek sistemleri

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi

 • Onkoloji
 • Radyoterapi
 • Gamma Knife
 • PET MR
 • Kardiyoloji

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi

Kardiyoloji

 • Kardiyoloji muayene
 • Ekokardiyografi
 • Eforlu EKG
 • 24 Saatlik ritim ve tansiyon holter
 • Talyum sintigrafisi
 • Kardiyoloji ile ilgili biyokimya testleri
 • Koroner Anjiyografi
 • Koroner Anjiyoplasti ve stent
 • Geçici pacemaker
 • Kalıcı pacemaker
 • ICD
 • Mitral kapak valvulo plasti
 • Elektrofizyolojik çalışma (EFÇ)

Kalp ve Damar Cerrahisi

 • Erişkin ve yenidoğan kalp ve damar ameliyatları
 • Koroner arter by pass
 • Kapak ameliyatları
 • Yenidoğan kalp ameliyatları

Organ ve Doku Nakli

 • Erişkin kemik iliği nakli
 • Karaciğer nakli
 • Böbrek nakli
 • Kalp nakli ve yapay kalp destek sistemleri