Serum bilirubin

Yüksek bilirubin düzeyleri genelde safra akımının tıkanmasına veya safranın karaciğer tarafından işlenmesinde bir bozukluk olduğuna işaret edebilir. Bilirubin, karaciğer tarafından üretilir ve safrayla atılır.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz